پیشینه کنگره ها : پیشینه - کنگره عبدالجلیل رازی قزوینی
صفحه اصلی   ::   جستجو   ::   درباره پایگاه   ::   ارتباط با ما   ::   پیوندها
پیشینه
نویسنده:

بسم الله الرحمن الرحیم

شهر رى ، يكى از پايگاه‏ هاى كهن تشيّع و مهد رشد و بالندگی عالمان و محدثانِ بسيار بوده است. به منظور معرفی و بزرگداشت شخصيت علمی و معنوی آن بزرگواران، مؤسسه علمى - فرهنگى دارالحديث، با همكارى آستان حضرت عبدالعظيم(ع) ، از سال۱۳۸۰ طرحی را با عنوان «گراميداشت بزرگان و عالمان ری» در دست اجرا دارد تا در پرتو شناساندن اين چهره های ماندگار، برخى فعاليت هاى پژوهشى و فرهنگى نيز سامان يابد.

  عالمان و محدّثانی که بزرگداشت آنها تا کنون در دستور کار قرار گرفته است، عبارت اند از:

۱.  حضرت عبدالعظيم حسنی(ع) (م ۲۵۰ق)؛

۲.  ابوالفتوح رازی (زنده در قرن ۶)؛

۳.  ثقةالاسلام كلينی (م ۳۲۹ق)؛

۴. عبدالجليل رازی قزوينی (زنده در ۵۶۰ ق)؛

۵. سيد مرتضی علم الهدی (م ۴۳۶ق)، به مناسبت هزارمين سال وفاتش؛

۶. شيخ صدوق (م ۳۸۱ق).

  چهار همايش نخست، به ترتیب در سال‏ هاى ۱۳۸۲، ۱۳۸۴ ، ۱۳۸۸ و ۱۳۹۱ هجری شمسی برگزار شد، و اينک پنجمین همايش، ویژۀ شیخ صدوق، در دست پیگیری است.

  برنامه هاى کنگرۀ بزرگداشت حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) ، در پنج حوزه سامان گرفت:

۱. تأليف، تصحيح و گردآورى آثار مربوط به حضرت عبدالعظيم و شهر ری (كتاب و مقاله)؛

۲. سفارش و فراخوان نگارش مقاله؛

۳. سفارش انتشار ويژه نامه هايی از سوی نشريات، همزمان با برگزاری كنگره؛

۴. انتشار لوح فشرده (CD) توليدات علمی كنگره؛

۵. انتشار خبرنامه.

  در حوزه نخست، بيش از بيست و چهار جلد كتاب آماده شد كه همزمان با برگزاری كنگره، دراختیار علاقه مندان قرار گرفت. مقالات منتخب و تأييد شده علمی در چهار جلد، عرضه شد و دو ويژه نامه از سوی دو مجلۀ علمی: آینۀ پژوهش(ش۸۰) و علوم حدیث (ش۲۷) منتشر شد. همچنین خبرنامه كنگره در چهار شماره، افزون بر درج فعالیت­ های کنگره، گفتگوها و مطالبی را در بارۀ حضرت عبدالعظیم (ع) ارائه کرد و دست آخر، همه اين آثار، بر روى يک لوح فشرده ( CD ) نیز عرضه شد.

  محصولات علمى كنگرۀ بزرگداشت ابو الفتوح رازی كه در بيست ماه به ثمر رسيدند، در چهار محور شکل گرفتند:

     يک . مجموعه آثار كنگره، ۲۰ جلد؛

     دو. ويژه نامه ها، ۴ مجلّه (آینۀ پژوهش، ش۹۴/ بیّنات، ش۴۷/ پژوهش­ های قرآنی، ش۴۱)؛

    سه. خبرنامه كنگره، ۴ شماره؛

    چهار. لوح فشرد، متن تفسير ابوالفتوح و مجموعه آثار كنگره.

  با توجه به جایگاه ویژۀ ثقة الاسلام کلینی و کتابش «الکافی» در دنیای تشیع، کنگرۀ بزرگداشت ثقة الاسلام کلینی به صورت بین المللی برنامه­ ریزی شد و در مدت دو سال و اندى تلاشْ، توانست آثاری را در شش محور عرضه کند: يک. نسخه تحقيق شده «الكافى»، در ۱۵ جلد؛ دو. شروح و تعليقه ‏هاى «الكافى»، در ۲۸ جلد؛ سه. مجموعه آثار توليدى كنگره، در ۱۸ جلد؛ چهار. ويژه ‏نامه‏ از سوی دو مجله (علوم حدیث، ش۵۱/ سفینه، ش ۱۸-۱۹-۲۰)؛ پنج. خبرنامۀ كنگره، در چهار شماره؛ شش. DVD (لوح چند منظوره ديجيتال).

در کنگرۀ بزرگداشت عبدالجلیل رازی قزوینی هم افزون بر انتشار کتاب نقض با تحقیق و ویرایش جدید، چند عنوان اثر دیگر شکل گرفت: ۱. عبدالجلیل رازی قزوینی، روزگار و کتاب وی؛ ۲. شناخت نامۀ عبدالجلیل و «نقض»؛ ۳. بررسی توصیفی ساختار دستوری کتاب «نقض»، ۴. مجموعه مقالات(در دو جلد)؛ ۵. چکیدۀ مقالات با ترجمه عربی و انگلیسی؛ ۶. گفتگوها و گفتارها دربارۀ عبدالجلیل رازی قزوینی؛ ۷. خبرنامۀ کنگره (در ۲ شماره)؛ ۸. لوح فشردۀ مجموعه آثار.

  توضیحات بیشتر در مورد هر کدام از کنگره­ ها، در صفحات مربوط آمده است.
  درالحدیث
  پایگاه های دارالحدیث
  www.darolhadith.net
  www.hadith.net
  www.hadith.ac.ir
  www.lib.ir
  ایمیل