تاريخ : 1390/11/24
کد مطلب: 100
گزارش فعالیت های دبیرخانۀ کنگره

گزارش فعالیت های دبیرخانۀ کنگره

مؤسسه علمى ـ فرهنگى دارالحديث، با مشاركت آستان مقدس حضرت عبدالعظيم حسنى عليه‏ السلام و بنياد پژوهش ‏هاى آستان قدس رضوى، در راستاى تكريم، نكوداشت و احياى شخصيت ممتاز عالمان و محدثان برجسته شيعه، از خطه «رى»، اقدام به برگزارى سلسله كنگره ‏هاى بزرگداشت فرزانگان اين ديار نموده است. در اين رابطه تاكنون دو كنگره برگزار شده است.

  كنگره نخست، در تكريم و احياى شخصيت حضرت عبدالعظيم حسنى عليه ‏السلام و احياى آثار حديثى و جايگاه علمى وى، در سال ۱۳۸۲ در تالار شيخ صدوق، دانشكده علوم حديث شهر رى برگزار گرديد.

  كنگره دوم، در تكريم عالم برجسته، متكلم، فقيه و مفسر بزرگ قرآن، در قرن ششم هجرى حسين على بن احمد خزاعى نيشابورى، معروف به شيخ ابوالفتوح رازى، صاحب تفسير گران ‏سنگ روض الجنان و روح الجنان در سال ۱۳۸۴ در تالار شيخ صدوق، دانشكده علوم حديث شهر رى برگزار گرديد.

  و اينک كنگره سوم، در تجليل از عالم بزرگ و محدث نامى، ثقة الاسلام محمّد بن يعقوب كلينى، نويسنده كتاب شريف الكافى به صورت بين المللى در دست اقدام است. دبيرخانه كنگره فعّاليّت خود را از اوايل سال ۱۳۸۵ آغاز كرده و تاكنون گام‏هاى مؤثرى برداشته است.

برخى از فعّاليّت ‏هاى دبيرخانه به شرح زير است:

  ۱. ارسال فراخوان اثر و مقاله در رابطه با موضوعات مندرج در فراخوان براى شخصيت‏هاى علمى حوزه و دانشگاه و همچنين نهادهاى علمى، دانشگاه‏ها و حوزه‏هاى علميه؛

  ۲. راه اندازى سايت اينترنتى به نشانى Kulayni.Com با سه زبان فارسى، عربى و انگليسى؛

  ۳. برگزارى جلسات شوراى علمى؛

  ۴. دريافت مقالات ارسال شده و انجام امور اجرايى مربوط به مقالات (ارزيابى ـ آماده ‏سازى)؛

  ۵. عقد قرارداد تأليف مقاله با اساتيد، محققان و پژوهشگران حوزه و دانشگاه؛

  ۶. عقد قرارداد تصحيح و تحقيق كتب، رسائل و نسخ خطى و سنگى مربوط به كلينى و الكافى؛

  ۷. عقد قرارداد تأليف كتب در موضوعات مربوط به الكافى و كلينى.

 
مقالات رسيده و پذيرفته شده

 تا تاريخ ۱۳۸۶/۲/۱۲، ۶۰ مقاله به دبيرخانه كنگره رسيده، كه از اين ميان، هفت مقاله به زبان اردو، دو مقاله به زبان عربى و يک مقاله به زبان انگليسى است.

 برخى از مقالات پذيرفته شده در كميته علمى از اين قرار است:

 ۱. قرآن كريم در آينه روايات، محمّد على تسخيرى، ترجمه محمّد مقدسى،

 ۲. ويژگى ‏هاى كافى و برررسى روش كلينى در كافى، سيد على شفيعى،

 ۳. ديدگاه‏ هاى اقتصادى كلينى و مقايسه آن با من لايحضره الفقيه، مجيد رضايى،

 ۴. دفاع عن الكافى، زهره نريمانى،

 ۵. حديث قدسى در اصول كافى، رضيه سادات سجادى،

 ۶. روايات مشترک و روش جداسازى آنها، ابوطالب على ‏نژاد،

 ۷. عقل و جهل در كافى، اكبر فايدى،

 ۸. زن در اصول كافى، مريم جاهد غفارى،

 ۹. بررسى اشعار كتاب شريف كافى، باقر قربانى زرين،

 ۱۰. صيانة القرآن بين الخفاء والجلاء (عربى)، حيدر مسجدى،

 ۱۱. روش فهم حديث در شرح اصول كافى، زهره صرفى،

 ۱۲. زنان راوى در اصول كافى، نهله غروى نائينى،

 ۱۳. كلينى و كافى (انگليسى)، محمّد اسماعيل مارسين كارسكى،

 ۱۴. ما حول حياة اور كافى كى روايات (اردو)، هادى حسن فيض هندى،

 ۱۵. رجعت كافى كى روشى سين(اردو)، سيد محمّد مجتبى على،

 ۱۶. كتب آسمانى در كافى (اردو)،

 ۱۷. كلينى و تفسير روايى آيات ولايت، حسن تقى ‏زاده،

 ۱۸. مسائل محمّد بن مسلم در كافى، سيد محمّد عادل حائرى.

 

مقالات در دست تدوين

 تاكنون طرح بيست و يک مقاله به تصويب رسيده كه عناوين برخى از آنها از اين قرار است:

 ۱. قدرت و استطاعت انسان از ديدگاه كلينى و صدوق، رضا برنجكار،

 ۲. كلينى محدث يا اهل حديث، رضا بابايى،

 ۳. مقايسه ديدگاه ثقة الاسلام كلينى و صدوق در باب توحيد، سيدمحمّد كاظم طباطبايى،

 ۴. دفاع عن الكافى يا اعتبار كافى، مهدى حسينيان قمى،

 ۵. تحليل و بررسى احاديثى از كافى، كه ادعا شده دلالت بر تحريف قرآن دارند، محمود كريميان،

 ۶. قرآن‏ شناسى شيعيان بغداد در قرن ‏هاى سوم و چهارم (مقايسه‏اى بين كلينى و طوسى)، مرتضى كريمى ‏نيا،

 ۷. كلينى و رازى اخلاق اسلامى از دو منظر روايى و فلسفى، سيد حسن اسلامى،

 ۸. نقد كتاب الكلينى و تأويلاته الباطنيه، قاسم جوادى،

 ۹. مانيفيست شيعه، محمّد مرادى،

 ۱۰. كاوشى درباره تبويب كافى، امين حسين ‏پورى.

 
پژوهش‏ هاى در دست انجام

 ۱. گزارش پايان‏ نامه‏ هاى مربوط به كلينى و كافى، سيد محمّد على ايازى،

 ۲. تحقيق و تصحيح تحفة الاولياء در چهار مجلد، عبدالهادى مسعودى و محمّد مرادى،

 ۳. تحقيق و تصحيح الشافى در دو مجلد، محمّدحسين درايتى،

 ۴. تحقيق و تصحيح الهدايا شرح اصول كافى مجذوب تبريزى، دو جلد، غلامحسين قيصريه‏ ها،

 ۵. تحقيق و تصحيح شرح فروع كافى علاّمه ملاّهادى سبزوارى، چهار جلد، جواد محمودى،

 ۶. تحقيق و تصحيح الذريعه الى حافظ الشريعه، دو جلد، محمّد حسين درايتى،

 ۷. اجازات كلينى، على صدرايى،

 ۸. شناختنامه كلينى، چهار جلد، محمّد قنبرى،

 ۹. تحقيق رسائل مستقل، يک جلد، مهدى سليمانى آشتيانى،

 ۱۰. تحقيق و تصحيح الكشف الوافى، يک جلد، على فاضلى،

 ۱۱. تحقيق و تصحيح منهج اليقين، يک جلد، على صدرايى خويى، سيدمجتبى صحفى،

 ۱۲. تحقيق و تصحيح البضاعة المزجاة فى شرح روضة الكافى، يک جلد، حميد احمدى.