تاريخ : 1390/12/13
کد مطلب: 165
فهرست ‏هاى مجلدات بيست گانه روض الجنان و روح الجنان (ج۲)

فهرست ‏هاى مجلدات بيست گانه روض الجنان و روح الجنان (ج۲)

عنوان: فهرست ‏هاى مجلدات بيست گانه روض الجنان و روح الجنان (ج۲) (فهرست‏ هاى عمومى و فنى)

به کوشش: اصغر ارشاد سرابى ـ محمّد عليدوست

تعداد جلد: جلد دوم (۵۴۴ صفحه)، وزیری

ناشر: دار الحديث

محل نشر: قم

تاریخ انتشار: ۱۳۸۴

دومين جلد از مجموعه فهرست ‏ها به فهرست ‏هاى عمومى و فنى اختصاص يافته و در آن فهرست ‏هاى ادغام شده هر بيست جلد (۱. احاديث و اقوال پيامبر صلى ‏الله ‏عليه ‏و‏آله و ائمه عليهم ‏السلام ؛ ۲. نام ‏هاى خاص؛ ۳. کتاب ‏ها؛ ۴. اديان و مذاهب و اقوام، قبايل، طوايف، فرق؛ ۵. اماکن؛ ۶. واژه‏ هاى مشکول؛ ۷. امثال عربى؛ ۸. امثال فارسى؛ ۹. واژه ‏نامه) به ترتيب الفبايى منظم شده که با طبيعت زبان فارسى و فارسى زبانان مأنوس‏ تر و دستيابى به آن آسان ‏تر است.

  شماره جلدها به ترتيب و به صورت سياه و شماره صفحات هر جلد پس از دو نقطه آمده است. علامت نقطه ويرگول (semicoion) جلدها را از هم متمايز و جدا مى ‏کند.

  به سبب صبغه ادبى اين تفسير، در فهرست واژه ‏نامه بيشتر مفردات فارسى و عربى به ويژه ترکيبات فارسى آورده شده تا هم پژوهندگان به گستردگى دايره واژگان آن وقوف يابند و هم نوعى کشف الکلمات براى سهولت دستيابى به آنها باشد.

  احاديث و امثال، بدون اعراب فهرست شده و فهرست واژه ‏هاى مشکول، مطابق متن تفسير ضبط شد، تا تفاوت ‏هاى آوايى آنها در دسترس زبان ‏شناسان و سبک ‏شناسان باشد.

  در فهرست واژه‏ نامه و نام ‏هاى خاص، چنانچه چند واژه يا نام خاص به نوعى با يکديگر مرتبط بوده، با نشانه ارجاع ( ) به همديگر احاله گرديده ‏اند.

  در فهرست نام ‏هاى خاص، در صورتى که يک نامه به چند تن اطلاق شده است، با توضيحى مختصر از هم متمايز گرديده ‏اند.

  اگر يک واژه يا ترکيب به معانى گوناگون به کار رفته است، معناى آنها را به تفکيک نشان شده است.

  برخى عدد و معدودهاى متن ـ که داراى ارزش ‏هاى نمادين و اسطوره‏اى است ـ در بخش واژه نامه آورده شده است.

  املا و ضبط واژه ‏ها و ترکيب فارسى و عربى مطابق متن تفسير آمده، اما اگر واژه ‏اى در صفحات و جلدهاى متفاوت، به دو صورت ـ وصل و فصل ـ آمده و اصل بر جدانويسى (فصل) گذاشته شده است.

  درباره واژه يا نام خاصى در داخل پرانتز به توضيح پرداخته شده، براى جلوگيرى از تکرار از نشانه خط تيره استفاده شده است؛ مانند: آتش (درخت ـ ) ؛ شعيب (قوم ـ ).