تاريخ : 1391/1/21
کد مطلب: 197
فهرست‏ هاى مجلدات بيست گانه روض الجنان و روح الجنان (ج۳)

فهرست‏ هاى مجلدات بيست گانه روض الجنان و روح الجنان (ج۳)

عنوان: فهرست‏ هاى مجلدات بيست گانه روض الجنان و روح الجنان (ج۳) (فهرست اشعار عربى و فارسى)

به کوشش: على اکبر زمانى نژاد ـ سيد محمّد باقر نعمتى

قم: دار الحديث، اول، ۱۳۸۴، ۴۹۶ص، وزيرى.

 سومين جلد از مجموعه فهرست، به فهرست اشعار عربى و فارسى تفسير اختصاص يافته است. پديدآورندگان در مقدمه ‏اى با بيان روند تصحيح اشعار در اين تفسير در چاپ ‏هاى مختلف، به پاره ‏اى از اشکالات در تصحيح اشعار در چاپ آستان قدس رضوى اشاره نموده ‏اند و در ادامه نکاتى را بدين شرح يادآور شده ‏اند:

۱. تنظيم فهرست اشعار عربى براى سهولت امر، بر مبناى حرف آخر بيت، بدون در نظر گرفتن حرف قافيه يا روىّ واقعى تهيه شده است.

۲. از آن جا که شعرى از اشعار عربى، اگر در بيش از يک جلد تکرار شده باشد ـ که بعضاً يک بيت در بيش از ۷ الى ۸ جلد از مجلدات روض الجنان تکرار شده بود ـ بيتى از همه کامل ‏تر و صحيح ‏تر، و ترجمه ‏اى گويا و زيباتر داشت، در همان مجلّد باقى گذاشتيم و مجلدات ديگر را به آن اضافه کرديم، بدين نحو که اگر بيتى از جلد هفتم انتخاب کرديم، و در مجلدات قبل از آن تکرار شده بود، در پاورقى اوّل مجلدات قبل از جلد هفتم را ثبت کرديم، سپس اگر در مجلدات بعد از آن هم تکرار شده بود، آن موارد نيز بعد از جلد هفتم اضافه کرديم.

۳. در موارد بسيارى اشعارى تنها يک کلمه يا يک حرف با هم فرق داشت، که به جهت حفظ امانت نسخه بدل ‏ها، آن موارد را در داخل پرانتز جلوى همان کلمه‏ اى که نسخه بدل آن بود اضافه کرديم مثلاً فإن (لئن) به اين معنا که «لئن» نسخه بدل «فإن» است و ....

۴. حروفچينى و تايپ ابتدايى فهرست اشعار از وى فهرست اشعارِ مجلدات بيست‏گانه چاپ بنياد پژوهش ‏هاى اسلامى آستان قدس رضوى ـ که در آخر هر جلد آمده بود ـ انجام گرفت.

۵. فهرست اشعار در دو بخش تنظيم شد؛ بخش اوّل: اشعار عربى، بخش دوم: اشعار فارسى.