تاريخ : 1390/10/25
کد مطلب: 44
حديث قدسى در «الکافى»

حديث قدسى در «الکافى»

چکيده

در اين مقاله، به تعريف و انواع احاديث قدسى وارده در کتاب «الکافى» پرداخته شده وتفاوت ‏هاى قرآن، با حديث قدسى، بيان گرديده است. نگارنده، ضمن ارايه تعريفى از حديث قدسى، به دسته‏ بندى احاديث قدسى‏ اى که در کتاب «الکافى» آمده ‏اند، اشاره نموده و آنها را به ده دسته تقسيم مى‏ نمايد. وى احاديث قدسى وارده در اين کتاب را ۱۱۷ عدد عنوان کرده و پراکندگى احاديث قدسى در ابواب مختلف کتاب «الکافى» را نيز بررسى مى ‏نمايد.

  نگارنده، در اين احاديث قدسى، به نوع اقوال خداوند با بندگان، ملائکه، پيامبران و اولياى خويش مى ‏پردازد و از اين جهت، آنها را طبقه ‏بندى مى ‏کند و ويژگى ‏هاى احاديث قدسى نقل شده در کتاب «الکافى» را نيز بيان مى ‏نمايد.

کليدواژه‏ ها: حديث قدسى، قرآن، «الکافى»، قول خداوند.

برای دیدن متن کامل مقاله، کلیک کنید.