تاريخ : 1390/11/26
کد مطلب: 109
حیاة الشیخ محمد بن یعقوب الکلیني

حیاة الشیخ محمد بن یعقوب الکلیني

عنوان: حیاة الشیخ محمد بن یعقوب الکلیني

مؤلف: ثامر هاشم العمیدي الحسینی

تعداد جلد: ۱ (۵۳۲ ص)، وزیری

ناشر: دار الحدیث با همکاری سازمان اوقاف و امور خیریه

محل نشر: قم

تاریخ انتشار: ۱۳۸۷ش

استاد ثامر العمیدی در این کتاب، در هفت فصل، به ابعاد مختلف شخصیّت ثقة الاسلام کلینی پرداخته و دوران زندگانی ایشان را بررسی کرده است.

  در فصل اوّل، با عنوان «الحیاة السیاسیّة و الفکریّة في عصر الکلیني»، عمدتاً، وضعیت سیاسی و فکری ری و بغداد، وقایع و نیز گرایشات سیاسی و مذهبی این دو شهر در دورۀ زندگی کلینی، ترسیم شده است. شخصیّت فردی، علمی و اجتماعی شیخ کلینی، در فصل دوم با عنوان «الهویّة الشخصیّة للشیخ الکلیني»، شناسانده شده است. در فصل سوم، از چهل و پنج شخصیت علمی، با عنوان «مشایخ ثقة الاسلام الکلیني»، نام برده شده است.

  «عدّۀ» شیخ کلینی و کسانی که گمان می رود از مشایخ کلینی باشند، در فصل چهارم مورد کنکاش قرار گرفته اند. در فصل پنجم، سفرهای علمی کلینی و نیز آثار تألیفی وی گزارش شده است. در این فصل علاوه بر یادآوری عناوین مؤلفات کلینی، روش وی در تنظیم اسانید، متون، تبویب و ترتیب کافی نیز بیان شده است.

  «تلامیذ الشیخ الکلیني والراوون عنه»، عنوان فصل ششم است که در آن از سی و پنج شخصیّت یاد شده است. در فصل پایانی کتاب (ما قاله العلماء بحقّ الکلیني)، دیدگاه بزرگان علمای شیعه، از شیخ صدوق تا امام خمینی(ره)، و نیز بزرگان علمای اهل سنّت و مستشرقان، در مورد شیخ کلینی ارائه شده است.

  کتاب «حیاة الشیخ محمد بن یعقوب الکلیني»، از مجموعه آثار «کنگرۀ بین المللی بزرگداشت ثقة الاسلام کلینی» است که در یک جلد، از سوی مؤسسۀ علمی- فرهنگی دارالحدیث با همکاری سازمان اوقاف و امور خیریه منتشر شده است.