تاريخ : 1389/10/28
کد مطلب: 11
فراخوان مقاله

فراخوان مقاله

بسم الله الرّحمن الرّحیم

قرن پنجم و ششم هجری از دروه های درخشان در تاریخ تمدّن اسلامی است که در آن، آثار بسیاری در علوم مختلف توسط اندیشمندان مسلمان پدید آمده است. از ویژگی های این دوره، می توان به نوعی همزیستی مذهبی شیعه و اهل سنت در مناطق مختلف جهان اسلام (از جمله در ایران)، اشاره کرد.

  ری، یکی از پایگاه های فکری شیعیان و اهل سنت به شمار می رود که در این مقطع تاریخی، عالمانی بزرگ را در خود پرورش داده است؛ عالمانی چون: ابو الفتوح رازی، فخر رازی، عبد الجلیل رازی، قوامی رازی، منتجب الدین رازی، سیّد مرتضی نقیب رازی، و ...

  آستان حضرت عبد العظیم(ع) و مؤسسۀ علمی ـ فرهنگی دار الحدیث با مشارکت برخی مؤسسات علمی و پژوهشی، با برپایی همایش هایی در سال های گذشته، گام هایی در معرفی عالمان ری برداشته اند: کنگرۀ بزرگداشت حضرت عبد العظیم حسنی(ع)، کنگرۀ بزرگداشت ابو الفتوح رازی و کنگرۀ بین المللی بزرگداشت ثقة الاسلام کلینی.

  اینک در آستانۀ برگزاری چهارمین کنگره قرار داریم که به بزرگداشت عبد الجلیل رازی قزوینی (زنده در ٥٦٠ ق) اختصاص یافته است.

 عبد الجلیل رازی با کتاب « نقض» ـ که در شمار متون کهن فارسی است ـ شناخته می شود؛ کتابی که حاوی اطلاعات فراوان تاریخی، مذهبی، جغرافیایی، کلامی و ... است. بر همین اساس، از تمامی عالمان، محققان، فرهیختگان و اهل قلم برای مشارکت علمی و بحث و تحقیق در سرفصل های زیر دعوت می شود:

١.  در شناختِ عبد الجلیل رازی قزوینی

  ـ زندگی نامۀ علمی

  ـ اساتید و شاگردان

  ـ آثار و مکتوبات

  ـ بازسازی آثار (تنزیه عایشه؛ البراهین فی امامة امیر المؤمنین؛ احوال ملاحده و رد شبهات آن؛ مفتاح التذکیر؛ سؤالات و جوابات).

٢. جامعۀ شیعی در قرن ششم

  ـ فرهنگ، ویژگی ها و تحوّلات اجتماعی ری

  ـ دیدگاه های برجستۀ کلامی، فلسفی، فقهی، حدیثی و ....

  ـ گفتگوهای فقهی و کلامی شیعه و اهل سنت

  ـ همزیستی مذهبی

٣. کتاب «نقض»

  ـ شیعۀ اصولی و اخباری

  ـ ادبیات مناظره و وحدت

  ـ رابطۀ «نقض» با «التدوین» رافعی

  ـ اندیشه های قرآنی، حدیثی، رجالی و کلامی در کتاب «نقض»

  ـ زبان و ادبیات در کتاب «نقض»

  ـ تاریخ و جغرافیای ری، قزوین و دیگر شهرها بر اساس کتاب «نقض»

  ـ تاریخ و جغرافیای تشیع در کتاب «نقض»

  ـ همزیستی مذهبی در کتاب «نقض»

  ـ تصوف و صوفیه در کتاب «نقض»

  ـ اطلاعات تاریخی کتاب «نقض»

  ـ فِرق اسلامی در  کتاب «نقض»

  ـ نسخه شناسی کتاب «نقض»

  - تأثیرگذاری کتاب «نقض»

  - نقد و بررسی برخی آرا و دیدگاه های عبد الجلیل

ضمناً موضوعات یا عناوین دیگری که نویسندگان محترم در ارتباط با عبد الجلیل رازی و کتاب «نقض» در نظر دارند، قابل بررسی است.

مهلت ارسال مقالات: پایان پاییز ۱۳۹۰ شمسی

زمان برگزاری کنگره: بهار ۱۳۹۱ شمسی

شماره تماس با دبیرخانۀ کنگره: ۷۱۷۶۱۳۰-۰۲۵۱

info@hadithcongresses.com

برگزار کنندگان این کنگره:

     ۱. آستان حضرت عبدالعظیم حسنی(ع)

     ۲. انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

     ۳. جامعة المصطفی العالمیة

      ۴. مجمع جهانی اهل بیت (ع)

     ۵. مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی

     ۶. کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی

      ۷. مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی

     ۸. مؤسسۀ علمی ـ فرهنگی دار الحدیث