تاريخ : 1390/11/26
کد مطلب: 110
شرح فروع الکافي

شرح فروع الکافي

عنوان: شرح فروع الکافي

مؤلف: ملا هادی مازندرانی (م ۱۱۲۰ق)

تحقیق و تصحیح: آقایان محمد جواد محمودی، محمد حسین درایتی و علی حمیداوی

تعداد جلد: ۵ (۵۲۸ ۵۷۶ ۵۵۰ ۶۶۲ ۸۵۶ ص)، وزیری.

ناشر: دار الحدیث با همکاری کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی

محل نشر: قم

تاریخ انتشار: ۱۳۸۷ش

نام مولّف این اثر، محمّدهادى بن محمدصالح مازندرانى است و به «آقاهادى» و «هادى مترجم» نيز شهرت دارد. وی در زمرۀ علما و زهّاد، از معاصرين و پيروان شيوۀ آقا ابراهيم قمى بوده است.

آنچه از شرح فروع الکافي او تاکنون به دست آمده، تنها شرح کتاب الطهارة، کتاب الحيض، کتاب الجنائز، کتاب الصلاة، کتاب الزکاة، کتاب الصيام و کتاب الحج الکافي است که البته شرح کتاب الصلاة هم ناقص و ناتمام است. و معلوم نيست که آيا شارح محترم به شرح بقيۀ کتاب‏ هاى فقهى الکافي پرداخته و به ما نرسيده و يا اصلاً موفق به تأليف آن نشده است.

روش مؤلف در شرح فروع الکافي، کاملاً متمايز با شرح کتاب حديثى و هم چنين متمايز با شرح پدرش بر اصول و روضة الکافي است، بلکه بيشتر مشابه روش فقها در مباحث فقهى است. وى نخست، بعد از ذکر ابواب الکافي، به بحث مبسوط فقهى دربارۀ موضوع مطرح شده پرداخته و بعد از نقل اقوال فقها و بررسى کامل آن و ذکر ادلّه هر کدام و بيان نظر خودش، برخى از فقرات روايات الکافي را که نياز به شرح و بررسى داشته، ذکر کرده و با استمداد از برخى از کتب لغت، مانند صحاح، نهاية، قاموس و مغرب به شرح آن فقره مى ‏پردازد و در اندکى از موارد به بررسى مباحث رجالى مربوط به اسناد الکافي نيز پرداخته است.

تحقيق و تصحيح اين اثر در پنج جلد عرضه شده است. جلد اول مربوط به کتاب الطهارة، جلد دوم مربوط به کتاب الحیض و الجنائز و بخشی از کتاب الصلاة، جلد سوم مربوط به بخش پایانی کتاب الصلاة و کتاب الزکاة، جلد چهارم مربوط به کتاب الصیام و بخش هایی از کتاب الحجّ و جلد آخر ُبه بقیه بخش های کتاب الحجّ مربوط است.

شرح فروع الکافي، اثر ملا هادی مازندرانی (م ۱۱۲۰ق)، از جمله شروح و حواشی است که به مناسبت کنگرۀ بین المللی بزرگداشت ثقة الاسلام کلینی تحقیق و تصحیح شده است.