تاريخ : 1390/12/04
کد مطلب: 128
مذاهب كلامى تفسير ابو الفتوح رازى

مذاهب كلامى تفسير ابو الفتوح رازى

نويسنده، ضمن بيان مكاتب گوناگونی كه در طول تاريخ اسلام ظهور كرده ‏اند، به نقد و بررسى ديدگاه ابو الفتوح رازى درباره سه فرقه مجبّره، اصحاب حديث و معتزله در تفسير خود اشاره مى ‏كند كه در قرن پنجم و ششم با آنها در ارتباط بوده است. سپس به عنوان مقدمه و به اختصار، درباره حديث افتراق و بعضى فرق ديگر مانند: خارج، قدريّه، جهميّه، نجاريه، مفوّضه، اهل سنت مباحث كوتاهى آورده و فهم مطالب مطرح در تفسير ابو الفتوح را منوط به ذكر اين مطالب مى ‏داند. نويسنده در ادامه نيز به بيان برخى مفاهيم و اصطلاحات كلامى مانند: تشبيه و تجسيم خداوند، نظريه كسب، تكليف ما لا يطاق، مفهوم ايمان، رؤيت الهى، هدايت و ضلالت وجوه ضلال در قرآن، مشيّت و اراده الهى، حدوث و قدوم قرآن مى ‏پردازد.

برای دیدن متن کامل مقاله، کلیک کنید.