تاريخ : 1390/12/04
کد مطلب: 129
مرورى بر آراى كلامى ابو الفتوح رازى

مرورى بر آراى كلامى ابو الفتوح رازى

نويسنده، تفسير روض الجنان را مهم ‏ترين اثر ابو الفتوح دانسته است و او را متكلّمى آگاه به بسيارى از مسائل كلامى و اعتقادى عصر خويش مى‏ داند. و ضمن مقايسه ‏اى بين تفسير تبيان و تفسير ابو الفتوح رازى، و اشاره به مشابهت‏ هاى فراوان ميان اين دو تفسير بزرگ شيعه، چنين نتيجه مى ‏گيرد كه مبانى كلامى ابو الفتوح رازى مبتنى بر كتاب الهى و عقل است كه نماينده اين فكر، علماى بزرگ شيعه بوده ‏اند و شيخ طوسى چهره برجسته آنان است. نويسنده ادّعا مى‏ كند كه پس از مطالعه جزء به جزء تفسير روض الجِنان و فيش ‏بردارى از مباحث كلامى آن، آراى ابو الفتوح رازى را با آراى شيخ طوسى در تفسير تبيان مقابله كرده و ضمن اين بررسى به موضوعات زير برخورد كه شايسته تحقيق بوده است.

  نظر و تأمل، بطلان تقليد در اصول عقايد، ضرورت اقامه برهان براى معرفت الهى و ردّ نظريه اصحاب معارف، مباحثى است كه در «بخش اول: عقل» به آن مى ‏پردازد. توحيد ذات و صفاتى الهى، عدل و افعال الهى، نبوت، معاد نيز سرفصل‏ هاى ادامه اين مقاله ‏اند كه مباحث مهم كلامى در ضمن آن بحث و بررسى و نيز نظريه ابو الفتوح در پايان هر مبحث به هرماه ادّله آن آمده است.

برای دیدن متن کامل مقاله، کلیک کنید.