تاريخ : 1390/12/13
کد مطلب: 171
نرم ‏افزار مجموعه آثار کنگره بزرگداشت شیخ ابوالفتوح رازی

نرم ‏افزار مجموعه آثار کنگره بزرگداشت شیخ ابوالفتوح رازی

اين نرم‏ افزار دومين برنامه تهيه شده از سلسله بزرگداشت ‏هاست كه به سفارش مؤسسه علمى ـ فرهنگى دارالحديث تهيه شده است. نخستين نرم ‏افزار به قصد ارائه آثار منتشر شده در كنگره بزرگداشت حضرت عبدالعظيم حسنى عليه‏ السلام تدوين و در اختيار محققان و دانش ‏پژوهان قرار گرفت.

  نرم ‏افزار حاضر براى ارج نهادن به شخصيت عالم و مفسر نامدار امامى در قرن ششم، شيخ ابو الفتوح رازى حاوى تفسير وى و آثار انتشار يافته در اين همايش، درباره شخصيت و تفسير وى تهيه و تدوين شده است. اين نرم ‏افزار را مركز تحقيقات كامپيوترى علوم اسلامى طراحى و توليد نموده است.

  نرم‏ افزار شيخ ابو الفتوح رازى مشتمل بر چند بخش است كه مركب از تفسير و كتب و مقالات كنگره، زندگى ‏نامه، توضيحاتى در مورد كنگره و همچنين بخش معرفى برنامه است.

  بخش متون و منابع برنامه شامل عناوين ذيل است:

۱. تفسير روض الجنان و روح الجنان اثر شيخ ابو الفتوح رازى در ۲۰ جلد

۲. زندگى نامه ابو الفتوح رازى در ۱ جلد

۳. مجموعه مقالات كنگره در ۴ جلد

۴. شناخت نامه ابو الفتوح در ۳ جلد

۵. تصحيح كتاب «تحقيق در باره تفسير ابو الفتوح» در ۳ جلد

۶. نمايه موضوعى و فهرست ‏هاى فنى تفسير ابو الفتوح رازى در ۳ جلد

۷. پژوهش نامه تفسير ابو الفتوح رازى در ۱ جلد

۸. بازنويسى داستان‏ هاى تفسير ابو الفتوح در ۲ جلد

۹. مأخذشناسى ابو الفتوح رازى و تفسير وى در ۱ جلد

۱۰. حواشى علاّمه شعرانى بر تفسير ابو الفتوح در ۲ جلد

 

ويژگى‏ هاى نرم ‏افزار

بخش ‏هاى اصلى برنامه شامل نمايش، جستجو و يادداشت است.

  در بخش نمايش، مى ‏توان از طريق فهرست كتب يا نشانى شماره جلد و صفحه متن در كتاب، متن كامل منابع ياد شده را به همراه پاورقى آنها مورد بررسى قرار داد. همچنين نشانه ‏گذارى در متن براى مراجعات بعدى و تطبيق متقابل متن با فهرست و حركت در فهرست درختى و كنترل آن از جمله قابليت ‏هاى اين بخش است.

  در بخش جستجو، با در اختيار قرار گرفتن فهرست كلمات موجود در برنامه، امكان جستجو به شكل‏ هاى مختلف و با استفاده از عملگرهاى متنوع به صورت تک واژه و تركيب عطفى و تركيب فصلى و مشروط منفى در متن كتب و مقالات و فهرست آنها فراهم شده است. علاوه بر قابليت ‏هاى فوق، مى ‏توان از طريق فهرست ‏سازى از كلمات خاص نيز اقدام به جستجو كرد، بدين صورت كه با استفاده از حروف و علامت ‏هاى خاص، فهرستى از كلمات دلخواه ساخته، سپس به جستجوى همه يا كلمات گزينش شده اين فهرست در متن اقدام نمود. تعيين دامنه براى جستجو و ارائه پاسخ اجمالى پس از جستجو و قابليت مشاهده پاسخ تفصيلى در متن كتاب و توانايى گزينش و انتقال متن مورد نظر به بخش يادداشت از جمله امكانات اين محيط از برنامه به شمار مى ‏آيد.

  در بخش يادداشت، انتقال هر مقدار از متن كتاب ‏ها يا حاصل تحقيق به دفترچه يادداشت با حفظ وضعيت سطرها و امكان ويرايش و حذف و اضافه نمودن آنها، امكان جستجوى كلمه يا عبارت در دفترچه يادداشت و تبديل و جايگزينى آنها، ذخيره‏ سازى محتواى دفترچه با نام دلخواه و جايگاه مناسب به يكى از قالب ‏هاى نور، Word، ايران سيستم، كاتب، زرنگار، و ... همچنين احضار و ويرايش فايل ‏هايى كه در يكى از قالب ‏هاى فوق ذخيره شده ‏اند، از قابليت ‏هاى اين بخش است.