تاريخ : 1390/12/15
کد مطلب: 176
 مقام علمى و فضيلت زيارت حضرت عبدالعظيم عليه ‏السلام

مقام علمى و فضيلت زيارت حضرت عبدالعظيم عليه ‏السلام

اين مقاله شناختى اجمالى از زندگانى، مقام علمى و شخصيت معنوى حضرت عبدالعظيم و نيز فضيلت زيارتش در اختيار مى ‏گذارد و در بيان شخصيت حضرت عبدالعظيم، از ولادت، خاندان، هجرت به رى، خبر دادن پيامبر از رحلت عبدالعظيم در رؤيا و وفات ايشان سخن به ميان آمده و سپس به شخصيت علمى و معنوى آن حضرت اشاره شده است و در آن از جايگاه ايشان در نزد امامان، جايگاه وى در نزد علما، روايات منقول از وى، مشايخ، راويان و تأليفات حضرت عبدالعظيم عليه ‏السلام بحث شده است.

   بخش پايانى، به فضيلت زيارت حضرت عبدالعظيم اختصاص داده شده و در آن به سه حديث درباره زيارت ايشان اشاره شده است. در يکى از اين روايات، ثواب زيارت عبدالعظيم، همچون ثواب زيارت امام حسين عليه ‏السلام دانسته شده، و نويسنده دليل آن را شرايط دشوار در حکومت هاى هارون الرشيد، مأمون و متوکل عباسى دانسته است.

برای دیدن متن کامل مقاله، کلیک کنید.