تاريخ : 1390/12/15
کد مطلب: 177
خُلق عظيم (شرح احاديث اخلاقى و اجتماعى حضرت عبدالعظيم حسنى عليه ‏السلام)

خُلق عظيم (شرح احاديث اخلاقى و اجتماعى حضرت عبدالعظيم حسنى عليه ‏السلام)

نويسنده در اين نوشتار يازده حديث را ـ که بيشتر صبغه اخلاقى دارند ـ از ميان احاديث مسند عبدالعظيم برگزيده و به ترجمه و شرح آنها پرداخته است. وى در سرآغاز مقاله گفته است که، احاديث اخلاقى منقول از پيروان اهل‏ بيت عليهم ‏السلام چنان گسترده است که همه عرصه ‏هاى روابط انسانى، فردى و اجتماعى را در بر مى ‏گيرد. احاديث عبدالعظيم حسنى عليه ‏السلام نيز از اين امر مستثنا نيست و همان گونه که در مقاله خواهيد ديد، روايات نقل شده ايشان، پهنه عريضى از اخلاق و آداب معاشرت را فرا مى ‏گيرد. در اين احاديث نکته‏ هايى نغز به چشم مى ‏آيد و محورهايى، مانند تکيه بر اصول عقلانى و نيز هماهنگى فرمان هاى اخلاقى با طبيعت و فطرت انسان از يک سو، و همسويى با آموزه ‏هاى قرآن از سوى ديگر، ديده مى ‏شود. نويسنده اين برداشت هاى کلى را کوتاه و گذرا شرح نموده است.

   وى پس از بيان مقدمه، يازده حديث پيش گفته را به صورت جداجدا آورده، پس از ترجمه به شرح آنها پرداخته است، و در فرجام سخن آورده است که: از آنچه گفته آمد، مى ‏توان به گستره پهناور معارف حضرت عبدالعظيم حسنى عليه ‏السلام، اين راوى بزرگ حديث پى ‏برد. او توانست با گردآورى معارف توحيدى و آموزه ‏هاى اخلاقى چند امام بزرگ، مجموعه داشته‏ هاى اخلاقى شيعه را غنى ‏تر سازد و ميراث سترگى را براى ما به يادگار نهد. ميراث فقهى و عقيدتى او، بسى بيشتر از اين يازده حديث است که در ميان آنها نيز نکته ‏هاى اخلاقى فراوان به چشم مى ‏آيد. عمل به اين توصيه‏ ها، اگر با رعايت اعتدال و در نظر آوردن محدوديت هاى زمانى و عصرى و نيز ظرفيت هاى روحى و معنوى باشد، مى ‏تواند ما را در راه رسيدن به قلّه کرامت روحى و خُلق عظيم نبوى، يارى کند؛ همان ‏گونه که حضرت عبدالعظيم عليه ‏السلام را بدان رساند.

برای دیدن متن کامل مقاله، کلیک کنید.