تاريخ : 1391/02/24
کد مطلب: 245
نگاهى به کتاب «نقض» عبد الجليل رازى

نگاهى به کتاب «نقض» عبد الجليل رازى

کتاب نقض با اين که کتابى کلامى شناخته مى ‏شود که در ردّ کتاب بعض فضائح الروافض نگاشته شده است، پُر است از نکات تاريخى، جغرافيايى، فرهنگى و ... که استخراج و بررسى آنها مى ‏تواند بسيار مفيد باشد. نويسنده در اين  مقاله، بر آن بوده است که از لا به ‏لاى کتاب نقض، برخى نکات را که مفيد و ارزشمند تشخيص مى ‏دهد، بيرون بکشد و آنها را تبيين نمايد. اين نکات، عبارت اند از: پيشنهاد تأليف نقض؛ ترک پاسخگويى عجولانه؛ مقابله به مثل با  معاندان و متعصّبان؛ شفاف ‏سازى عقايد جريان؛ اختلاف با محدّثان؛ رعايت خطّ قرمزها؛ فضائح پنج‏گانه روافض از ديد نويسنده سنّى؛ احترام به اهل سنّت؛ شهرهاى شيعه ‏نشين و سنّى ‏نشين؛ برخى نکات تاريخى، جغرافيايى و ... .

به اعتقاد نويسنده، مطالب سودمند و تازه ‏اى در کتاب نقض وجود دارند که بسيارى از آنها جز در اين اثر، در جاى ديگر بيان نشده اند.

کليدواژه ‏ها: نقض، عبد الجليل رازى، آداب مناظره، جغرافياى تاريخى، کلام  شيعه.