تاريخ : 1391/05/24
کد مطلب: 289
لوح فشرده مجموعه آثار کنگرۀ بزرگداشت عبدالجلیل رازی

لوح فشرده مجموعه آثار کنگرۀ بزرگداشت عبدالجلیل رازی

نرم افزار مجموعه آثار کنگرۀ بزرگداشت عبدالجلیل رازی قزوینی

اين نرم‏ افزار چهارمين برنامه از سلسله نرم ‏افزارهاى ويژه بزرگداشت عالمان و محدّثان رى است كه به منظور ارج نهادن به شخصيت وارسته «عبد الجليل رازى قزوينى» و به سفارش مؤسسه علمى ـ فرهنگى دارالحديث از سوى مركز تحقيقات كامپيوترى علوم اسلامى طراحى و توليد شده است.

  سه نرم‏ افزار پيشين به منظور ارائه آثار منتشر شده در كنگره بزرگداشت حضرت عبدالعظيم حسنى عليه ‏السلام، شيخ ابولفتوح رازى و ثقةالاسلام كلينى تدوين و در اختيار محققان و دانش پژوهان قرار گرفت.

  نرم ‏افزار حاضر، دربردارنده متن كامل مجموعه آثار توليدى كنگره بزرگداشت عبد الجليل رازى، به همراه متن كتاب نقض و تعليقات استاد فقيد محدّث اُرمَوى، منتشر شده در سال ۱۳۸۵ش است.

محتواى برنامه‏

اين برنامه مشتمل بر هفت عنوان كتاب در نه جلد است. فهرست عناوين، مؤلّفان و مشخصات هر يک از اين آثار به شرح زير است:

۱. بعض مثالب النواصب فى نقض بعض فضائح الروافض، معروف به «نقض»، تاليف نصيرالدين ابوالرشيد عبدالجليل رازى قزوينى، تصحيح استاد فقيد ميرجلال الدين محدّث اُرمَوى، با ويرايش و تحقيق جديد به همراه خلاصه تعليقات و نمايه موضوعى، در موضوع كلام شيعه اماميّه (۱ جلد)؛

۲. عبدالجليل رازى قزوينى، روزگار و كتاب وى، نوشته محمّدعلى سلطانى، در موضوع زندگى ‏نامه عبدالجليل (۱ جلد)؛

۳. شناخت‏ نامه عبدالجليل و نقض، به كوشش هادى ربانى، در موضوع عبدالجليل و نقض (۱ جلد)؛

۴. بررسى توصيفى ساختار دستورى كتاب نقض، تأليف على درويشانى، در موضوع دستور زبانى كتاب نقض (۱ جلد).

۵. مجموعه مقالات كنگره بزرگداشت عبدالجليل رازى قزوينى، نوشته جمعى از پژوهشگران، پيرامون عبدالجليل، نقض، تشيّع و قرن ششم (۲ جلد).

۶. بعض مثالب النواصب فى نقض بعض فضائح الروافض، معروف به «نقض»، تاليف نصيرالدين ابوالرشيد عبدالجليل رازى قزوينى، تصحيح استاد فقيد ميرجلال الدين محدّث اُرمَوى، در موضوع كلام شيعه اماميه (۱ جلد)؛

۷. تعليقات «نقض»، تأليف استادفقيد، ميرجلال الدين محدّث اُرموى،در موضوع كلام شيعه اماميه (۲ جلد)؛

امكانات برنامه‏

كتابخانه، قابليت اصلى برنامه است كه بخش‏هاى مهم آن شامل موارد ذيل است:

۱. نمايش‏

در اين بخش، مى‏ توان به تمام آثار موجود در برنامه دست پيدا كرد؛ به طورى كه متن كامل كتب موجود در نرم ‏افزار و امكانات مربوط به هر بخش به نمايش گذاشته مى ‏شود. انتخاب فهرست درختى و گزينشى و ارتباط دو سويه آن با متن را مى ‏توان از ويژگى ‏هاى مهم بخش نمايش برشمرد. استفاده از رنگ ‏هاى متمايز براى هر متن، انتخاب عنوان كتاب، جلد و صفحه، و گسترده كردن صفحه متن و بزرگ نمايى آن، از ويژگى ‏هاى بخش نمايش است. در قسمت نمايش همچنين مى ‏توان به مقايسه دو متن به صورت هم‏زمان و محدود كردن دامنه كتب، ابواب و سرفصل‏ ها اقدام نمود. براى تسهيل در امر پژوهش در هنگام مطالعه منابع، تعداد ده عنوان از كتب لغت در اين بخش در اختيار محققان قرار گرفته است كه با استفاده از گزينه لغت نامه مى ‏توان از آنها بهره برد.

۲. جستجو

اين بخش، اين امكان را به كاربران مى ‏دهد تا به صورت ساده و پيشرفته در عبارات و كلمات متون موجود در برنامه جستجو كنند. دستيابى به متون مورد نظر از طريق شماره جلد و صفحه، و ايجاد يا تغيير دامنه ‏هاى شخصى براى جستجو، از ديگر قابليت ‏هاى اين قسمت مى ‏باشد. ويژگى «الگوسازى» نيز از ديگر توانايى ‏هاى بخش جستجو است كه با بهره‏ گيرى از خطّ ورود، مى ‏توان فهرست واژه ‏هايى را كه داراى حروف مشخصى هستند، فراهم آورد.

۳. قرآن‏

يكى ديگر از قابليت ‏هاى اين برنامه، اختصاص بخش جداگانه‏ اى جهت نمايش متن قرآن كريم مى‏ باشد كه در دو قسمت «نمايش» و «جستجو» عرضه شده است. در قسمت نمايش، كاربر مى ‏تواند به متن كامل قرآن دسترسى پيدا كند. در قسمت جستجو نيز قابليت پژوهش در الفاظ قرآن كريم، به روش ‏هاى گوناگون فراهم آمده است.