تاريخ : 1391/06/04
کد مطلب: 290
فراخوان مقاله

فراخوان مقاله

بسمه تعالی

فراخوان مقاله

کنگرۀ بزرگداشت حضرت عبد العظیم حسنی (ع)

تاریخ بشر را هماره ستارگانِ فروزان مشعل دار بوده اند، تا آدمی بر جهالت و تاریکی، فائق آید، و بتواند ودیعۀ خداوندیِ نهفته در درونش را بپرورد و خویشتن را از نادانی، درنده خویی و پستی برهاند.

  طلایه داران این منظومۀ فروزان، پیامبران الهی و جانشینان پاک نهاد و معصوم آنان اند و در صف بعد، دست پروردگان آنان، یعنی عالمان دین، محدّثان، مفسّران و ... که در دانش و سلوک، پای در جای پای آنان نهادند.

  حضرت عبد العظیم حسنی (ع) یکی از این مشعل های فروزان است که از دوران حیات خویش تا کنون بر تاریخ تشیّع و ایران، پرتو افکنده و بر معنویت، دانش و فرهنگ شیعه و این مرز و بوم، تأثیرگذار بوده است.

  آستان حضرت عبد العظیم (ع) و مؤسسۀ فرهنگی دار الحدیث (دانشکده ـ پژوهشکده ـ انتشارات) به منظور:

۱.       معرفی و بزرگداشت شخصیت علمی و معنوی حضرت عبد العظیم (ع)

۲.       ترویج معارف حدیثی اهل بیت (ع)

۳.       تحقیق و پژوهش در میراث حدیثی حضرت عبد العظیم (ع)

۴.       شناخت جایگاه آستان حضرت عبد العظیم (ع) و تأثیر آن بر تحولات تاریخ تشیّع در ایران؛

  و در هزار و دویست و پنجاهمین سالگرد میلادش اقدام به برگزاری کنگره ای نمودند.

  از تمامی عالمان، محقّقان، فرهیختگان و اهل قلم، برای مشارکت علمی و معنوی در این بزرگداشت و بحث و تحقیق در سرفصل های زیر، دعوت می شود:

یک. زیست نامه

۱.       نسب

۲.       خاندان

۳.       ولادت و وفات

دو. شخصیت علمی

۱.       حضرت عبد العظیم (ع) از منظر امامان معصوم

۲.       روایات وی و بررسی محتوایی آنها (عقیدتی، فقهی و ...)

۳.       مشایخ وی

۴.       راویان وی

۵.       دیدگاه عالمان اسلامی و شیعی درباره وی

۶.       حضرت عبد العظیم (ع) در ادب فارسی و عربی و سفرنامه ها

۷.       تألیفات وی

۸.       حضرت عبد العظیم (ع) و عرضۀ دین بر معصوم

۹.       حضرت عبد العظیم (ع) و روایات ظهور امام زمان (عج)

۱۰.   مسنَد حضرت عبد العظیم (ع)

سه. شخصیت معنوی

۱.       عبادت

۲.       خلق و خوی

۳.       معجزات و کرامات

۴.       زیارت نامه

چهار. حضرت عبد العظیم و ری

۱.       علل و دلایل سفر او به ری

۲.       شرایط فرهنگی و اجتماعی ـ سیاسی ری در آن عصر

۳.       آستان حضرت عبد العظیم (ع) در طول تاریخ

۴.       تأثیر حضور عبد العظیم (ع) در موقعیت علمی و فرهنگی ری

۵.       تأثیر آستان حضرت عبد العظیم (ع) در تحوّلات ایران

۶.       تأثیر حضرت عبد العظیم (ع) در قیام سادات حَسنی در ایران

۷.       اسناد و وقف نامه های آستان حضرت عبد العظیم (ع)

۸.       تشیّع در ری

۹.       متولیان آستان از آغاز تا کنون

۱۰.   آستان حضرت عبد العظیم و ری در عصر حاضر

پنج. امامزادگان و عالمان ری

۱.       امامزاده حمزه

۲.       امامزاده طاهر

۳.       سادات حسنی

۴.       سادات ری

۵.       سایر امامزادگان

۶.       دانشمندان و علمای مدفون در ری

شش. منبع شناسی

۱.       نسخه شناسی آثار مربوط به حضرت عبد العظیم (ع) و ری

۲.       کتابشناسی حضرت عبد العظیم (ع) و ری

یادآوری:

۱.       از سروده های جدید شاعران استقبال می شود.

۲.       از کسانی که خود، کرامتی (از حضرت عبد العظیم (ع)) دیده یا بدون واسطه شنیده اند، درخواست می شود به آدرس دبیرخانه ارسال دارند.

۳.       کسانی که از تألیفی دربارۀ حضرت عبد العظیم (ع) اطلاعی دارند، یا بر نسخه‌ای دسترسی دارند، دبیرخانه را مطلع سازند.

۴.       حقّ التألیف آثار پذیرفته شده، پرداخت خواهد شد.

زمان برگزاری کنگره: بهار ۱۳۸۲ (هم زمان با میلاد حضرت عبد العظیم (ع))

مهلت ارسال مقالات: پایان دی ماه ۱۳۸۱

آدرس دبیرخانه: قم، خیابان ۱۹ دی، کوچه شمارۀ ۱۰، مرکز تحقیقات دار الحدیث