تاريخ : 1390/09/13
کد مطلب: 33
محورهای فراخوان مقاله

محورهای فراخوان مقاله

باسمه تعالى

فراخوان مقاله

کنگره بزرگداشت شيخ ابوالفتوح رازى (متوفاى قرن ۶)

تاريخ بشر را هماره ستارگانِ فروزانْ مشعلدار بوده ‏اند، تا آدمى بر جهالت و تاريکى فائق آيد، و بتواند وديعه خداوندىِ نهفته در درونش را بپرورَد و خويشتن را از نادانى، درنده ‏خويى و پستى برهاند.

  طلايه ‏داران اين منظومه فروزان، پيامبران الهى و جانشينان پاک ‏نهاد و معصوم آنان‏ اند و در صف بعد، دست ‏پروردگان آنان، يعنى عالمان دين، محدّثان، مفسّران و ... که در دانش و سلوک، پاى در جاى پاى آنان نهادند.

  شيخ ابوالفتوح رازى (حسين بن على بن محمد بن احمد خُزاعى نيشابورى) از عالمان قرن ششم، يکى از مشعل ‏هاى فروزان شهر رى است که بر دانش و فرهنگ شيعه، تأثيرگذار بوده ‏است.

  آستان حضرت عبدالعظيم عليه ‏السلام، بنياد پژوهش ‏هاى اسلامى آستان قدس رضوى و مؤسسه علمى ـ فرهنگى دارالحديث (دانشکده ـ پژوهشکده ـ انتشارات) به ‏منظور:

۱ ـ معرفى و بزرگداشت شخصيت علمى و معنوى شيخ ابوالفتوح رازى،

۲ ـ ترويج معارف قرآنى و حديثى اهل بيت عليهم ‏السلام،

۳ ـ تحقيق و پژوهش در ميراث به جا مانده از آن مفسر و دانشمند کم ‏نظير،

۴ ـ شناخت جايگاه و تأثير تفسير ابوالفتوح بر ساير تفاسير (اعم از شيعه و اهل سنت)،

  و پس از حدود نُه قرن از وفات وى همايش نکوداشتى برگزار مى ‏کنند.

  از تمامى عالمان، محقّقان، فرهيختگان و اهل قلم، براى مشارکت علمى و معنوى در اين بزرگداشت و بحث و تحقيق در سرفصل ‏هاى زير، دعوت مى ‏شود:

 

يک. زيست ‏نامه ابوالفتوح رازى

۱ ـ نسب و خاندان ابوالفتوح رازى،

۲ ـ تاريخ زندگى ابوالفتوح رازى،

۳ ـ ابوالفتوح خزاعى رازى و ابوالفتوح عجلى شافعى (رى ـ اصفهان)،

۴ ـ مقبره ابوالفتوح رازى در گذشته و حال،

۵ ـ اوضاع اجتماعى ـ سياسى در عصر ابوالفتوح رازى،

۶ ـ نقش رى در گسترش قرآن ‏پژوهى،

 

دو. شخصيت علمى ابوالفتوح رازى

۱ ـ شيخ ابوالفتوح رازى از نگاه عالمان و دانشمندان،

۲ ـ مشايخ و اساتيد وى،

۳ ـ راويان و شاگردان وى،

۴ ـ معاصران وى،

۵ ـ کتابشناسى ابوالفتوح رازى.

 

سه. شخصيت تفسيرى ابوالفتوح رازى

۱ ـ نخستين تفسير فارسى شيعه (تفسير ابوالفتوح)،

۲ ـ ترجمه قرآن ابوالفتوح و ويژگى‏ هاى آن (مطالعه تطبيقى با ديگر ترجمه ‏ها)،

۳ ـ ويژگى ‏هاى تفسير ابوالفتوح رازى (روضُ ‏الجنان و روح ‏الجنان)،

۴ ـ اهل بيت عليهم ‏السلام در تفسير ابوالفتوح،

۵ ـ حکايت‏ ها و قصه ‏ها در تفسير ابوالفتوح و نقد آنها،

۶ ـ احاديث موضوعه و اسرائيليات در تفسير ابوالفتوح،

۷ ـ ادبيات تفسير ابوالفتوح (بحث ‏هاى ادبى و بلاغى، سبک ‏شناسى ادبى، اشعار و ...)،

۸- بررسی تطبیقی تفسیر ابوالفتوح و سایر تفاسیر (مجمع البیان، تفسیر کبیر فخر رازی، کشّاف، گازُر و ...)،

۹ ـ تصحيح انتقادى و حواشى علامه شَعرانى بر تفسير ابوالفتوح،

۱۰ ـ الهى قمشه ‏اى و تفسير ابوالفتوح،

۱۱ ـ کتابشناسى و نسخه ‏شناسى تفسير ابوالفتوح،

۱۲ ـ سبک ‏شناسى تفسيرىِ ابوالفتوح رازى،

۱۳ ـ ضرب ‏المثل ‏ها، واژه ‏هاى کمياب و اصطلاحات در تفسير ابوالفتوح رازى،

۱۴ ـ آيات الأحکام در تفسير ابوالفتوح رازى،

۱۵ ـ فروق اللغات در تفسير ابوالفتوح رازى،

 

چهار. آثار ابوالفتوح رازى

۱ ـ تأليفات ابوالفتوح رازى،

۲ ـ ابوالفتوح رازى و شرح «شهاب» قاضى قضاعى (رَوح الأحباب)،

۳ ـ حسنيّه (منسوب به ابوالفتوح)،

۴ ـ ترجمه قرآن (منسوب به ابوالفتوح)،

۵ ـ موردشناسى «شرح شهاب» ابوالفتوح در ديگر منابع.

 

پنج. انديشه‏ هاى ابوالفتوح رازى

۱ ـ انديشه‏ هاى کلامى ابوالفتوح رازى،

۲ ـ انديشه‏ هاى فقهى و اصولى ابوالفتوح رازى،

۳ ـ علوم قرآنى از ديدگاه ابوالفتوح رازى،

۴ ـ سنّت و حديث از نگاه ابوالفتوح رازى،

۵ ـ توانايى ‏هاى ادبى ابوالفتوح رازى.

 

«ضمناً موضوعات ديگرى که نويسندگان محترم در ارتباط با اين انديشه‏ مند فرهيخته در نظر دارند، قابل بررسى است.»

 

آدرس دبيرخانه: قم، خيابان ۱۹ دى، کوچه شماره ۱۰، مرکز تحقيقات دارالحديث، صندوق پستى: ۳۴۱۸/۳۷۱۸۵، تلفن: ۷۷۱۰۴۸۷، نمابر: ۷۷۱۹۱۹۰

پست الکترونيک: hadith@hadith.net