تاريخ : 1390/11/01
کد مطلب: 58
نگاهى به طبيعت در احاديث «الکافى»

نگاهى به طبيعت در احاديث «الکافى»

چکيده

انسان مدرن، با روى ‏آورى به سکولاريسم و اومانيسم و در نتيجه، با استفاده منفعت ‏طلبانه و بى‏ حدّ از طبيعت، به تخريب گسترده آن دست زده است. اين دو جريان، نقش انسان را در عالم هستى، فاقد معنا کرده و بين او و حقايق متعالى، فاصله انداخته است.

  در مقابل اين دو رويکرد، سنّت معنوى دين قرار دارد که آدمى را «خليفةالله» مى ‏داند و انسان را در پاس ‏داشت نظام عالَم و سنّت‏ هاى جارى طبيعت، مؤثّرترين عامل معرفى مى ‏کند. نويسنده اين مقاله، سعى کرده است تا با کند و کاو در «الکافى» و انتقال ديدگاه اهل بيت عليهم ‏السلام درباره طبيعت، پاسخ بعضى از پرسش ‏هايى را که انسان امروز با آنها رو به روست، استخراج نمايد.

   اين نوشتار، موضوعات زير را در برگرفته است:

  تعريف و اهميت محيط زيست و مناسبات انسان با آن؛ چيستىِ طبيعت؛ تأثير طبيعت بر زندگى مادى و معنوى؛ بررسى ارتباط بحران ‏هاى زيست ‏محيطى با آسيب ‏ها و کژى ‏هاى معنوى انسان.

کليدواژه‏ ها: محيط زيست، طبيعت، روايات طبيعت، بحران ‏هاى زيست ‏محيطى.

برای دیدن متن کامل مقاله، کلیک کنید.